Den officiella SKECHERS® hemsida
Alla order över 999 sek levereras fraktfritt
Fakturabetalning via Klarna

Klagomål

Reklamationsrätt

Som konsument har man 2 års reklamationsrätt. Detta betyder att man kan få varan antingen reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller nedsättning av priset. Detta förutsätter självklart att reklamationen är berättigad.

Skulle varan mot förmodan gå sönder under reklamationstiden repareras den givetvis kostnadsfritt. Skador på produkten som kan hänföras till vanskötsel, felanvändning eller misskötsel från köparens sida täcks inte av reklamationsrätten. Skechers.se kan inte göras ansvarig för indirekta följdskador som kan hänföras till produkter sålda av Skechers.se med mindre än att det är direkt tillämpligt enligt dansk lag. I övrigt hänvisas till den danska Köpeloven beträffande reklamationer.

Användande av reklamationsrätt.

Reklamation angående fel och brister skall vara Skechers.se tillhanda inom rimlig tid efter leverans. Kunden anmodas att tydligt påpeka ev. fel och brister, om så icke sker kan reklamationsproceduren kraftigt försinkas. Kunden kan returnera den felaktiga varan per post till vår adress. Varor som icke omfattas av reklamationsrätten och/eller sändes utan tillräcklig emballering kommer att omemballeras av Skechers.se. Avgiften för detta kommer att påföras kunden. Varor som sänds till Skechers.se per efterkrav eller utan porto kommer inte att hanteras av Skechers.se.

Ikke nöjd med Reklamations beslutet?

Man kan även använda de europeiska kommissionens nätportal för att lämna in ett klagomål. 

Registreras här: htpp://ec.europa.eu/odr. Du ska även
lämna in ett klagomål till info@skechers.dk